AZONNALI HÍVÁS: +36303073865

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelemi tájékoztató

1. Az Üzemeltető tájékoztatja a Felhasználót, hogy adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Jelen nyilatkozat tartalmazza az Üzemeltető webáruházában megvásárolható termékekkel összefüggő megrendelések teljesítésének, a szolgáltatások nyújtásának, valamint a hírlevelek kiküldésének keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. 

2. Az Üzemeltető a Felhasználó személyes adatait bizalmasan kezeli, és minden megtesz a személyes adatok biztonságának védelme érdekében. Az Üzemeltető adatvédelmi koncepciója a tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal. 
-A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény; 
-Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi 
CVIII. törvény; -A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név-és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény. 

3. A webáruházban adatkezelést az Üzemeltető végez, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél az Üzemeltető alvállalkozójaként működik. A megrendelés elküldésével a személyes adatok kiszállító cég irányába történő továbbításához a Felhasználó kifejezetten hozzájárul. Az alvállalkozók az Üzemeltető által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. A Felhasználó adataiból az általános statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket az Üzemeltető korlátlan ideig megőriz. A webáruházban előfordulhatnak linkek más, külső oldalakra, mely weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban az Üzemeltető nem felelős.